VERHOOP en www.verhoop.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

VERHOOP streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VERHOOP niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VERHOOP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen VERHOOP en de gebruiker van de website ontstaan.

VERHOOP kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen VERHOOP en haar gebruikers.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VERHOOP heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VERHOOP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

VERHOOP garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VERHOOP te corresponderen, accepteert u dit risico.

  • All images are  from Pixabay and are released under Creative Commons CC0. To the extent possible under law, uploaders of Pixabay have waived their copyright and related or neighboring rights to these Images and Videos. Pixabay states that they are free to adapt and use them for commercial purposes without attributing the original author or source.
  • Phone icon in Menu: https://www.iconfinder.com/iconsets/gcons-2, free for commercial use.
  • All other images owned by VERHOOP / www.verhoop.nl.

VERHOOP garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle publicaties en uitingen van VERHOOP zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VERHOOP daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Laatste wijziging

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Den Haag, 01-02-2018

Daniel Verhoop
Eigenaar VERHOOP en www.verhoop.nl